Spółdzielnia Producentów Drobiu „EKO-GRIL” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Umowa o dofinansowanie Projektu:

„DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SPÓŁDZIELNI PRODUCENTÓW DROBIU EKO-GRIL”

Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej, zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz wsparcie bieżącej działalności w okresie 3 miesięcy w związku z trudnościami finansowymi które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19.
Zadaniem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa poprzez niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Planowanym efektem projektu jest zdolność przedsiębiorstwa do dalszego funkcjonowania

Całkowite wydatki na realizację projektu: 336 538,92 zł
Wydatki kwalifikowane: 336 538,92 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 336 538,92 zł